MVDr. Ivana Regecová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V1 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - ZIGO, František. The Microbiota and Quality of Sheep, Goat Milk and Cheese. Rec. Ewa Pecka-Kiełb, Juraj Elečko. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-733-7, 182 s. [11,1 AH]
2023 P1 JEVINOVÁ, Pavlína - KORÉNEKOVÁ, Beáta - PIPOVÁ, Monika - REGECOVÁ, Ivana. Návody na praktické cvičenia z mykológie a mykotoxikológie krmív a potravín. Rec. Marcel Falis, Gabriela Gadusová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-794-4, 183 s. [8,6 AH]
2023 V3 ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - REHAN, Ibrahim F.. Correct interpretation of carrier pigeon diseases – Part 1: Ornithosis complex. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2023. ISSN 2574-9862, Vol. 7, no. 1 (2023), p. 15-19.
2023 V3 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - ZAHUMENSKÁ, Jana - ZIGO, František. Detection of pseudomonas bacteria in raw cow's milk. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2023. ISSN 2278-4357, Vol. 12, no. 7 (2023), p. 58-64.
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Changes in the microbiota during the wine fermentation process in relation to tyramine. In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 59-64.
2023 V2 REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin - OČENÁŠ, Peter - MESARČOVÁ, Lýdia. Histamín a jeho vplyv na mykobiotu vína počas fermentačného procesu : [Histamine and its effect on wine mycobiota during the fermentation process] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 44-50.
2023 V2 KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - VÝROSTKOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - MARCINČÁK, Slavomír - OČENÁŠ, Peter. Identifikácia Metschnikowia pulcherrima v procese fermentácie vína v spojitosti s biogénnymi amínami : [Identification of Metschnikowia pulcherrima in the process of wine fermentation in connection with biogeneic amines] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 22-26.
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana - GREGOVÁ, Gabriela. Detekcia baktérií rodu pseudomonas v surovom kravskom mlieku : [Detection of pseudomonas bacteria in raw cow's milk] In: N/A : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 617-622.
2023 V2 REGECOVÁ, Ivana - SEMJON, Boris - VÝROSTKOVÁ, Jana - MARCINČÁK, Slavomír - JEVINOVÁ, Pavlína - PIPOVÁ, Monika. Prítomnosť kvasiniek rodu Pichia v procese fermentácie vína : [The presence of yeast of the genus Pichaia in the process of wine fermentation] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 549-555.
2023 V2 KOVÁČOVÁ, Mariana - VÝROSTKOVÁ, Jana - DUDRIKOVÁ, Eva - REGECOVÁ, Ivana - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana. Pseudomonas spp. zo surového mlieka a jeho antibiotická rezistencia : [Pseudomonas spp. from raw milk and its antibiotic resistance] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľôč, s. 437-442.
Počet záznamov v databáze: 150
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 15
Skip to content