Názov: Mikromycéty na povrchu konzumných vajec.
Zápis: KOČIŠOVÁ, Alica - ČONKOVÁ, Eva - LACIAKOVÁ, Anna. Mikromycéty na povrchu konzumných vajec. In: Ekotoxikológia potravinového reťazca. Zborník prednášok z vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-18.2.1993. Košice 1993. s. 66-71.
Rok vydania: 1993
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:KOČIŠOVÁ Alica0 %
ČONKOVÁ Eva0 %
LACIAKOVÁ Anna0 %
Vydanie: Ekotoxikológia potravinového reťazca. Zborník prednášok z vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-18.2.1993
S. 66-71
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Skip to content