Názov: Konzervácia zelenej hmoty s použitím probiotických preparátov.
Zápis: ČÍŽEK, Milan - KAPITANČÍK, Bohuslav. Konzervácia zelenej hmoty s použitím probiotických preparátov. In: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Biotechnológie a biotechniky v pôdohospodárstve a ochrane životného prostredia". Košice 24.-25.6.1993. 1993. s.
Rok vydania: 1993
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:ČÍŽEK Milan0 %
KAPITANČÍK Bohuslav0 %
Vydanie: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Biotechnológie a biotechniky v pôdohospodárstve a ochrane životného prostredia". Košice 24.-25.6.1993
s.
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Skip to content