Názov: Intravitálne vplyvy a kvalita mäsa ošípaných.
Zápis: VAŠKO, Ladislav - IVANKO, Štefan - TUREK, Peter - MÁTÉ, Dionýz. Intravitálne vplyvy a kvalita mäsa ošípaných. In: Hygiena Alimentorum XIV. Nové trendy vo výrobe mäsa a másových výrobkov. Košice, UVL, 15.-17.9.1993. Košice : UVL, 1993. s. 48.
Rok vydania: 1993
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:VAŠKO Ladislav0 %
IVANKO Štefan0 %
TUREK Peter0 %
MÁTÉ Dionýz0 %
Vydanie: Hygiena Alimentorum XIV. Nové trendy vo výrobe mäsa a másových výrobkov. Košice, UVL, 15.-17.9.1993
New Trends in Meat and Meat Products Processing
S. 48
Vydavateľ: UVL
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Skip to content