Názov: Analysis of haematologic profile of mares in selected season.
Zápis: POŠIVÁKOVÁ, Terézia - PORÁČOVÁ, Janka - POŠIVÁK, Ján - ŠVAJLENKA, Jozef. Analysis of haematologic profile of mares in selected season. In: Animal Physiology. Animal Physiology, June 1st to 3rd 2015, Kežmarské Žľaby, Slovak republic : Book of Abstracts: 11th International scientific conference. 1. vyd. Nitra : SPU, 2015. ISBN 978-80-552-1333-0, s. 56.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Autori:POŠIVÁKOVÁ Terézia50 %
PORÁČOVÁ Janka20 %
POŠIVÁK Ján20 %
ŠVAJLENKA Jozef10 %
Autori vydania:KOLESÁROVÁ Adriana, TUŠIMOVÁ Eva, KOVÁČIK Jaroslav, MASSANYI Peter, STAWARZ Robert
Vydanie: Animal Physiology, June 1st to 3rd 2015, Kežmarské Žľaby, Slovak republic
Book of Abstracts: 11th International scientific conference
S. 56
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1333-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022486-Analysis-of-haematologic-profile-of-mares-in-selected-season/
Skip to content