Názov: Odozva antioxidačného enzýmového systému pečene a obličiek na prídavok Yucca shidigera.
Zápis: LOHAJOVÁ, Ľuboslava - SOBEKOVÁ, Anna - HRUŠKOVÁ, Tatiana - VLČKOVÁ, Radoslava. Odozva antioxidačného enzýmového systému pečene a obličiek na prídavok Yucca shidigera. In: Životné podmienky a podmienky : XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. s. 1.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFL - Postery z domácich konferencií
Autori:LOHAJOVÁ Ľuboslava40 %
SOBEKOVÁ Anna40 %
HRUŠKOVÁ Tatiana10 %
VLČKOVÁ Radoslava10 %
Vydanie: Životné podmienky a podmienky
XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015
S. 1
Vydavateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023211-Odozva-antioxidacneho-enzymoveho-systemu-pecene-a-obliciek-na-pridavok-Yucca-shidigera/
Skip to content