Názov: Ciala obce worka spojowkowego i rogowki.
Zápis: BALICKI, Ireneusz - TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra. Ciala obce worka spojowkowego i rogowki. In: Magazyn Weterynaryjny. 2015. ISSN 1230-4425, Roč. 24, č. 218(2015), s. 499-509.
Rok vydania: 2015
Kategória: ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Autori:BALICKI Ireneusz40 %
TRBOLOVÁ Alexandra50 %
BALICKA Agnieszka Alexandra10 %
Vydanie: Magazyn Weterynaryjny
Roč. 24, č. 218(2015), s. 499-509
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1230-4425
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: poľský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023766-Ciala-obce-worka-spojowkowego-i-rogowki/
Skip to content