Názov: Occurrence of mastitis and the detection of virulence factors in staphylococci isolated from mastitic ewes.
Zápis: ZIGO, František - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária. Occurrence of mastitis and the detection of virulence factors in staphylococci isolated from mastitic ewes. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2022. ISSN 2278-4357, Vol. 11, no. 9 (2022), p. 1597-1608.
Rok vydania: 2022
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:ZIGO František40 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína30 %
VARGOVÁ Mária30 %
Vydanie: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences
Vol. 11, no. 9 (2022), p. 1597-1608
Krajina vydania: Bulharsko
ISSN:2278-4357
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://storage.googleapis.com/journal-uploads/wjpps/article_issue/1662203348.pdf
Skip to content