Názov: Fish feed comprising probiotics.
Zápis: SØRENSEN, Mette - KIRON, Viswanath - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FEČKANINOVÁ, Adriána. Fish feed comprising probiotics. Oslo : Norwegian Industrial Property Office, 0000. 31 p.
Rok vydania: 2022
Kategória: D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
Typ výstupu: PAP - patentová prihláška
Autori:SØRENSEN Mette25 %
KIRON Viswanath25 %
MUDROŇOVÁ Dagmar25 %
FEČKANINOVÁ Adriána25 %
Vydavateľ: Norwegian Industrial Property Office
Miesto vydania: Oslo
Krajina vydania: Nórsko
Rozsah: 31 p.
Oblasť výskumu: neuvedená
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://search.patentstyret.no/Patent/20210585?caseIndex=0
Skip to content