Názov: Mikrobiológia potravín vo veterinárnej medicíne na Slovensku.
Zápis: GRIEGER, Celestín - BURDOVÁ, Oľga. Mikrobiológia potravín vo veterinárnej medicíne na Slovensku. In: . Kapitoly z histórie československej mikrobiológie 2. 1. vyd. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2002. ISBN 80-968712-8-5, s. 150-155.
Rok vydania: 2002
Kategória: BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách
Autori:GRIEGER Celestín0 %
BURDOVÁ Oľga0 %
Vydanie: Kapitoly z histórie československej mikrobiológie 2
s. 150-155
Vydavateľ: Československá spoločnosť mikrobiologická
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:80-968712-8-5
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Skip to content