Názov: Report of one-day roadshows in five new and candidate EU members states, vol. 1: Main report.
Zápis: YOUNIE, David - LEMING, Ragnar - MIHAI, Gheorghe - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ŠEĻEGOVSKA, Elita - SUNDRUM, A. - TAKÁCS, Györgyi - VAARST, Mette. Report of one-day roadshows in five new and candidate EU members states, vol. 1: Main report. In: Quality of life and management of living resources, 2006 : Brussel : SAFO, 2006. .
Rok vydania: 2006
Kategória: AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:YOUNIE David0 %
LEMING Ragnar0 %
MIHAI Gheorghe0 %
ONDRAŠOVIČOVÁ Oľga0 %
ŠEĻEGOVSKA Elita0 %
SUNDRUM A.0 %
TAKÁCS Györgyi0 %
VAARST Mette0 %
Vydanie: Quality of life and management of living resources, 2006
Vydavateľ: SAFO
Miesto vydania: Brussel
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: anglický
Skip to content