Rok Kategória
Publikácia
2016 ACB KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria. Základy parazitológie pre farmaceutov : [Basic parasitology for pharmacists] Rec. Lýdia Čisláková, Marián Várady. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-496-7, 142 s.
2016 ACB ŠIVIKOVÁ, Katarína - DIANOVSKÝ, Ján - HOLEČKOVÁ, Beáta. Úvod do veterinárnej genetiky : [Introduction to Veterinary Genetics] Rec. Jaroslav Legáth, Ľudmila Tkáčiková. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-489-9, 178 s.
2016 ACB MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Anatomy (bones, joints, muscles) for 4th year post BSc study GVM (for graduates of JSP Animal Science) : [Anatómia (kosti, kĺby, svaly) pre 4. ročník post-bakalárskeho štúdia VVL (pre absolventov JSP Náuka o živočíchoch)] Rec. Ľudovít Lenhardt, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-502-5, 123 s.
2016 ACB MAĽOVÁ, Jana. Všeobecná hygiena a analýza potravín. Rec. Pavel Maľa, Eva Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-499-8, 162 s.
2016 ACB BARANOVÁ, Mária. Bezpečnosť a kvalita rastlinných produktov : [Safety and Quality of Plant´s Products] Rec. Pavel Maľa, Zuzana Dičáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-490-5, 253 s.
2016 ACB ZIGO, František - VASIĽ, Milan - LACKOVÁ, Zuzana - PAVĽAK, Alexander. Cvičenia zo všeobecnej zootechniky. Rec. Jaroslav Novotný, Lukáš Bujňák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-509-4, 305 s.
2016 ACB VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - VARGOVÁ, Mária - HROMADA, Rudolf - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - CHVOJKA, Dušan - KOŠČO, Ján - KORYTÁR, Ľuboš. Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení. Rec. Anna Ondrejková, Monika Halánová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-495-0, 263 s.
2016 ACB LETKOVÁ, Valéria. Introduction to Veterinary Helminthology - Diagnostic Manual. Rec. Monika Halánová, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-488-2, 216 s.
2016 ACB LENHARDT, Ľudovít. Patológia pre farmaceutov. Rec. Pavel Kočan, Štefan Tóth. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-518-6, 103 s.
2016 ACB TUREK, Peter - KAMENÍK, Jozef - MAČANGA, Ján - MARCINČÁK, Slavomír - MAŽENSKÝ, Dávid - NAGY, Jozef - PIPOVÁ, Monika - POPELKA, Peter - POSPIECH, Matej. Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov : [Hygiene and technology of meat and meat products] Rec. Juraj Gulovič, Ladislav Bodnár. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-513-1, 335 s. [17,24AH]
Počet záznamov v databáze: 12
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content