Rok Kategória
Publikácia
2020 ADF BERKYOVÁ, Tereza - PETROVOVÁ, Eva - BAČKOROVÁ, Miriam. Stanovenie antioxidačnej aktivity v zelenom jačmeni a jeho terapeutický potenciál : [Determination of antioxidant activity in barley grass and its therapeutical potential] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2020. ISSN 2585-9609, Roč. 2, č. 2 (2020), s. 87-95.
2020 ADF ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - GOLDOVÁ, Mária - MRAVCOVÁ, Kristína - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Pedukulóza u detí. In: Pediatria. 2020. ISSN 1336-863X, Roč. 15, č. 1 (2020), s. 25-29.
2020 ADF MINDŽÁKOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - VENGLOVSKÝ, Ján. Bioaerosól -vektor prenosu kvasiniek a mikroskopických vláknitých húb na farmách hovädzieho dobytka. In: Slovenský veterinársky časopis. 2020. ISSN 1335-0099, Roč. 45, č. 1 (2020), s. 15-17.
2020 ADF VILČEK, Štefan. SARS-CoV-2 - Etiologický agens pandémie COVID-19 - vlastnosti a pravdepodobný pôvod. In: Slovenský veterinársky časopis. 2020. ISSN 1335-0099, Roč. 45, č. 1 (2020), s. 6-9.
2020 ADF ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - JACKOVÁ, Anna - VILČEK, Štefan. Metódy typizácie a výskyt rotavírusov A u ľudí a ošípaných. In: Slovenský veterinársky časopis. 2020. ISSN 1335-0099, Roč. 45, č. 1 (2020), s. 9-11.
2020 ADF VILČEK, Štefan. Vývoj ozdravovacích programov pre BVD a ich budúcnosť. In: Slovenský veterinársky časopis. 2020. ISSN 1335-0099, Roč. 45, č. 1 (2020), s. 11-14.
2020 ADF SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - ŠUBOVÁ, Eva. Možnosti využitia ozónu na dezinfekciu pitnej vody a prostredia. In: Slovenský veterinársky časopis. 2020. ISSN 1335-0099, Roč. 45, č. 1 (2020), s. 45-51.
2020 ADF MICHALOVÁ, Viera - GALDÍKOVÁ, Martina - HOLEČKOVÁ, Beáta - KOLENIČOVÁ, Simona - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera. Micronucleus assay in environmental biomonitoring. In: Folia veterinaria. 2020. ISSN 0015-5748, Roč. 64, č. 2 (2020), s. 20-28.
2020 ADF KURÁŇOVÁ, Eva - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra. Protective effect of flaxseed on the health of experimental animals exposed to xylene. In: Folia veterinaria. 2020. ISSN 0015-5748, Roč. 64, č. 2 (2020), s. 38-45.
2020 ADF HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - PROŠKOVCOVÁ, Martina - FALIS, Marcel. In vivo assessment of zearalenone toxicity. In: Folia veterinaria. 2020. ISSN 0015-5748, Roč. 64, č. 2 (2020), s. 60-65.
Počet záznamov v databáze: 69
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content