Rok Kategória
Publikácia
2014 ADN ZIGO, František - VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LAPIN, Martin. Production of enterotoxins of Staphylococcus spp. Isolated from samples of sheep milk : [Produkcia stafylokokových enterotoxínov izolovaných zo vzoriek ovčieho mlieka] In: Potravinárstvo. 2014. ISSN 1337-0960, Vol. 8, č. 1 (2014), online, s. 92 - 96.
2014 ADN LAUKOVÁ, Andrea - BURDOVÁ, Oľga - STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - KORÉNEKOVÁ, Beáta. Surviving of commercial probiotic strain lactobacillus rhamnosus GG in Slovak cow lump cheese experimentally inoculated with Listeria innocua. In: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2014. ISSN 1338-5178, Vol. 4, č. 1(2014), s. 33-35.
2014 ADN KOLOŠTA, Miroslav - SLOTTOVÁ, Anna - DRONČOVSKÝ, Maroš - KLAPÁČOVÁ, Lýdia - KMEŤ, Vladimír - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - LAUKOVÁ, Andrea - GREIF, Gabriel - GREIFOVÁ, Mária - TOMÁŠKA, Martin. Characterisation of Lactobacilli from ewe´s and goat´s milk for their further processing re-utilisation. In: Potravinárstvo. 2014. ISSN 1337-0960, Vol. 8, č. 1 (2014), online, s. 130-134.
2014 ADN POPELKA, Peter - PIPOVÁ, Monika - NAGY, Jozef - NAGYOVÁ, Alena - FEČKANINOVÁ, Adriána - FIGEĽ, Jozef. The impact of chilling methods on microbiological quality of broiler carcasses : [Vplyv metód chladenia na mikrobiologickú kvalitu jatočných tiel brojlerov] In: Potravinárstvo. 2014. ISSN 1337-0960, Vol. 8, č. 1 (2014), online, s. 67-71.
2014 ADN HRUŠKOVÁ, Tatiana. The most important pollutants of Eastern Slovakia waters : [Najvýznamnejšie kontaminanty vôd východného Slovenska] In: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2014. ISSN 1338-5178, Vol. 4, č. 2(2014), s. 112-116.
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content