Rok Kategória
Publikácia
2016 ADN KOLESÁROVÁ, Mária - KOLESÁR, Dalibor. Neuroprotektívny účinok oxidu dusnatého v CNS (prehľad) : [Neuroprotective effect of nitric oxide in CNS (review)] In: Farmaceutický obzor. 2016. ISSN 0014-8172, Roč. 85, č. 1(2016), s. 5-10.
(7 - H-index, 0.115 - SJR, Q4 - SJR Best Q)
2016 ADN KOŽÁROVÁ, Ivona - MARCINČÁK, Slavomír - REITZNEROVÁ, Anna - BARTKOVSKÝ, Martin - MAČANGA, Ján - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan. Verification for the presence of inhibitory substances in poultry meat after the consumption of the feed mixture supplemented with fermented feed : [Overenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok v mäse hydiny po skrmovaní kŕmnej zmesi s prídavkom fermentovaného krmiva] In: Potravinárstvo. 2016. ISSN 1337-0960, Roč. 10, č. 1(2016), s. 612-618.
2016 ADN VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - LAPIN, Martin. Antibiotic resistance in bacteria Staphylococcus spp. isolated from samples of raw sheep's milk : [Antibiotická rezistencia baktérií Staphylococcus spp. izolovaných zo vzoriek surového ovčieho mlieka] In: Potravinárstvo. 2016. ISSN 1337-0960, Roč. 10, č. 1(2016), s. 619-624.
2016 ADN POPELKA, Peter - JEVINOVÁ, Pavlína - MARCINČÁK, Slavomír. Microbiological and chemical quality of fresh and frozen whole trout and trout fillets : [Mikrobiologická a chemická kvalita čerstvých a zmrazených celých pstruhov a filiet zo pstruha] In: Potravinárstvo. 2016. ISSN 1337-0960, Vol. 10, č. 1(2016), s. 431-436.
2016 ADN BEŇOVÁ, Katarína - DVOŘÁK, Petr - TOMKO, Martin - FALIS, Marcel. 137Cs monitoring in the meat of wild boar population in Slovakia : [Monitoring 137Cs v mäse diviakov na Slovensku] In: Potravinárstvo. 2016. ISSN 1337-0960, Vol. 10, č. 1(2016), s. 243-247.
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content