Rok Kategória
Publikácia
2017 ADN MAČANGA, Ján - POPELKA, Peter - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MASKAĽOVÁ, Iveta - KLEMPOVÁ, Tatiana - FEČKANINOVÁ, Adriána - MELLEN, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁK, Slavomír. Effect of feeding of prefermented bioproduct containing gamma-linolenic acid and beta-carotene on selected parameters of broiler chicken meat quality : [Vplyv skrmovania prefermentovaného bioproduktu obsahujúceho kyselinu gamalinolénovú a beta-karotén na vybrané kvality mäsa brojlerov] In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017. ISSN 1338-0230, Vol. 11, č. 1(2017), s. 466-471.
(10 - H-index, 0.245 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2017 ADN SÜLI, Judit - HAMAROVÁ, Ingrid - SOBEKOVÁ, Anna. Possible consequences of the sucrose replacement by a fructose-glucose syrup. In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017. ISSN 1338-0230, Roč. 11, č. 1(2017), s. 425-430.
(10 - H-index, 0.245 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2017 ADN VASIĽ, Milan - ZIGO, František - ELEČKO, Juraj - ZIGOVÁ, Martina - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Effect of peroral supplementation with selenium and vitamin E during late pregnancy on udder health and milk quality in dairy cows : [Vplyv perorálnej suplementácie selénu a vitamínu E dojniciam počas poslednej fázy gravidity na zdravotný stav vemena a kvalitu mlieka] In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017. ISSN 1338-0230, Vol. 11, č. 1(2017), s. 535-538.
(10 - H-index, 0.245 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2017 ADN POPELKA, Peter - ŠMEJKAL, Karel - JEVINOVÁ, Pavlína - ROBA, Pavol. Antibacterial activity of Capsicum extract against selected strains of bacteria and micromycetes : [Antibakteriálna aktivita Capsicum extraktov proti vybraným druhom baktérií a mikromycét] In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017. ISSN 1338-0230, Roč. 11, č. 1(2017), s. 223-229.
(10 - H-index, 0.245 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2017 ADN ZIGO, František - VASIĽ, Milan - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGOVÁ, Martina - ELEČKO, Juraj. Influence of selenium and vitamin e supplementation during pregnancy on udder health and milk quality in dairy cows at parturition : [Vplyv podávania selénu a vitamínu E počas gravidity na zdravotný stav mliečnej žľazy a kvalitu mlieka u dojníc] In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017. ISSN 1338-0230, Vol. 11, č. 1(2017), s. 58-64.
(10 - H-index, 0.245 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2017 ADN DUDRIKOVÁ, Eva - NAGYOVÁ, Mária - DIČÁKOVÁ, Zuzana. Survival of Lactobacillus bulgaricus and Bifidobacterium animalis in yoghurts made from commercial starter cultures during refrigerated storage : [Prežívanie Lactobacillus bulgaricus a Bifidobacterium animalis v jogurtoch vyrobených komerčnými štartovacími kultúrami počas skladovania] In: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017. ISSN 1338-0230, Vol. 11, č. 1 (2017), s. 597-601.
(10 - H-index, 0.245 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 6
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content