Rok Kategória
Publikácia
2016 AEC MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Importance of the Arterial Blood Supply to the Rabbit and Guinea Pig Spinal Cord in Experimental Ischemia. In: Ischemic Stroke - Updates. ISBN 978-953-51-2712-3, s. 59-86 [1,87AH]
2016 AEC SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - NAGYOVÁ, Miriam - ČÍŽKOVÁ, Dáša. In Vitro Models of Spinal Cord Injury : [Modly in vitro simulujúce poranenie miechy] In: Recovery of Motor Function Following Spinal Cord Injury. ISBN 978-953-51-2497-9, s. 37-58 [1,05AH]
2016 AEC VENGLOVSKÝ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - TÓTH, František - PAPAJOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf. Microbial and parasitic risks related to application of animal wastes to soil : [Mikrobiologické a parazitárne riziká súvisuace s aplikáciou živočíšnych odpadov do pôdy] In: Environmental Biotechnology and Engineering, July 25-29, 2016, Buenos Aires, Argentina : ED, H ctor Poggi Varaldo. ISEBE Abstracts 2016. 1. vyd. Mexico City : Cinvestav, 2016. ISBN 978-607-9023-45-4, s. 386-390.
2016 AEC SASÁKOVÁ, Naďa - PAPAJOVÁ, Ingrid - PIPIKOVÁ, Jana - TÓTH, František - VENGLOVSKÝ, Ján. Parasitic contamination of public places in urban and rural environments in the Slovak Republic : [Kontaminácia parazitmi na verejných miestach v mestskom a vidieckom prostredí v Slovenskej republike] In: Environmental Biotechnology and Engineering, July 25-29, 2016, Buenos Aires, Argentina : ED, H ctor Poggi Varaldo. ISEBE Abstracts 2016. 1. vyd. Mexico City : Cinvestav, 2016. ISBN 978-607-9023-45-4, s. 899-903.
2016 AEC SASÁKOVÁ, Naďa - VENGLOVSKÝ, Ján - TÓTH, František - PAPAJOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - NOWAKOWICZ-DEBEK, Bozena. The use of zeolite and lime for sanitization of sewage sludge : [Použitie zeolitu a vápna na dezinfekciu splaškových kalov] In: Environmental Biotechnology and Engineering : ED, H ctor Poggi Varaldo. ISEBE Abstracts 2016. 1. vyd. Mexico City : Cinvestav, 2016. ISBN 978-607-9023-45-4, s. 654-660.
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content