Rok Kategória
Publikácia
2017 AFE HEINOVÁ, Dagmar - KOSTECKÁ, Zuzana. Isoelectric focusing technique as a tool for separation of bird lactate dehydrogenase isoenzymes : [Technika izoelektrickej fokusácie ako nástroj pre separáciu vtáčích izoenzýmov laktátdehydrogenázy] In: Journal of Chromatography and Separation Techniques. 2017. ISSN 2157-7064, Vol. 8, č. 4(2017), s. 55.
2017 AFE KOSTECKÁ, Zuzana - HEINOVÁ, Dagmar - KOČIŠOVÁ, Alica. Housefly larvae aminopeptidase separated by gel chromatography and PAGE : [Aminopeptidázy lariev muchy domácej separované gélovou chromatografiou a PAGE] In: Journal of Chromatography and Separation Techniques. 2017. ISSN 2157-7064, Vol. 8, č. 4(2017), s. 56.
2017 AFE BHIDE, Mangesh Ramesh - BHIDE, Katarína - TOMEČKOVÁ, Zuzana - ŠIROCHMANOVÁ, Ivana - KÁŇOVÁ, Evelína - ČOMOR, Ľuboš - JIMÉNEZ-MUNGUÍA, Irene - ANDA, Pedro. MALDI-TOF-TOF based de novo Sequencing of the Novel Factor H Binding Protein Bg19 of Borrelia garinii : [De novo sekvenovanie nového proteínu Bg19 Borrelia garinii viažuceho faktor H na základe MALDI-TOF-TOF] In: Mass Spectrometry Indian Users Congress 2017 : MS-INDUSCON-2017. 1. vyd. Navi Mumbai : Prudent Art & Fab Pvt.Ltd, 2017. ISBN 978-93-5288-468-1, s. 25-28.
2017 AFE KLEMPOVÁ, Tatiana - SLANÝ, Ondrej - RUSNÁK, Matej - CIBULKOVÁ, Zuzana - MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan. Nutraceutical potential of fungal solid-state fermented bioproducts. In: 13th International Symposium on Biocatalysis and Biotechnology, October 17-20 2017, Taichung, Taiwan. 1. vyd. Taichung : National Chung Hsing University, 2017. ISBN 978-986-05-3135-0, s. 46.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content