Rok Kategória
Publikácia
2016 AFF MUDROŇOVÁ, Dagmar. The use of flow cytometry in testing the biological properties of various chemicals : [Využitie prietokovej cytometrie pri testovaní biologických vlastnosti rôznych chemikálií] In: New Trends in Chemistry: Trends in chemistry, research and education at Faculty of Sciences of P.J.Šafárik University Košice, November 4, 2016, Košice : Book of Abstracts. 1. vyd. Košice : ÚCHV, 2016. ISBN 978-80-8152-457-8, s. 7.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content