Rok Kategória
Publikácia
2021 AFF SUCHOVIČ, Radoslav - FEDOROVÁ, Monika. Tetánia - novodobé ochorenie mladých ľudí. In: Zemplínske lekárnické dni. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2021. ISBN 978-80-974013-06, s. 11.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content