Rok Kategória
Publikácia
2022 V3 GREGA, Dominik - KOLÁŘ, Jozef - VIŠŇANSKÝ, Martin. Average CET limit: Is it possible to introduce a single CET for the whole EEA?. In: ISPOR Europe. Value In Health. 2022. ISSN 1098-3015, Vol. 25, no. 12, suppl. (2022), p. 557.
2018 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin - BUTALOVÁ, Anna. Impact of the international reference pricing on access to standard therapy drugs for copd : [Dopad medzinárodného referencovania cien na dostupnosť štandardnej terapie pre liečbu CHOCHP] In: ISPOR Europe 2018-New perspectives for improving 21st century health systems. Value In Health. 2018. ISSN 1098-3015, Vol. 21, suppl. 3 (2018), p. 415-416.
2018 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin. Is transparency in slovak hta efficient enought? Comparing pharmacoeconomics methodologies used in pricing & reimbursement applications for innovative therapies towards requirements defined by the law : [Je hodnotenie zdravotníckych technológii na Slovensku dostatočne transparentne? Porovnanie farmakoekonomických metód, používaných pri podaní žiadostí o cenu a úhradu pre inovatívne lieky v porovnaní s požiadavkami zákona] In: ISPOR Europe 2018-New perspectives for improving 21st century health systems. Value In Health. 2018. ISSN 1098-3015, Vol. 21, suppl. 3 (2018), p. 318.
2015 AFG ORIŇAK, Andrej - ORIŇAKOVÁ, Renáta - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír. In vitro cytotoxicity studies of powder metallurgy biodegradable materials from phosphated carbonyl iron powder. In: Biodegradable Metals. European Cells and Materials. 2015. ISSN 1473-2262, Vol. 30, Suppl. 3(2015), s. 36.
2016 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin. International Reference pricing across EU : [Medzinárodné referencovanie cien v EÚ] In: ISPOR : Congress. Value In Health. 2016. ISSN 1098-3015, Vol. 19, č. 7(2016), s. A347.
2016 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin - KABABIKOVÁ, Diana. Impact of the international reference pricing on access to standard therapy drugs for asthma and COPD : [Dopad medzinárodného referencovania cien na dostupnosť štandardnej terapie astmy a CHOCHP] In: ISPOR : Congress. Value In Health. 2016. ISSN 1098-3015, Vol. 19, č. 7(2016), s. A560.
2019 AFG MURGOCI, Adriana - Natalia - MALLAH, Khalil - ABOULOUARD, Soulaimane - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Function of microglia and the exosomes content are influenced by the origin of cells : [Funkciu mikroglie a obsah exozómov ovplyvňuje pôvod buniek] In: ISN - ASN 2019 Meeting. Journal of Neurochemistry. 2019. ISSN 0022-3042, Vol. 150, suppl. 1 (2019), p. 143.
2019 AFG CUBINKOVÁ, Veronika - MURGOCI, Adriana - Natalia - SMOLEK, Tomáš - BAČIAK, Ladislav - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Evaluation of spinal cord injury in rat model using diffusion tensor imaging : [Hodnotenie poškodenia miechy v modeli potkanov pomocou difúznehotenzorového zobrazovania] In: ISN - ASN 2019 Meeting. Journal of Neurochemistry. 2019. ISSN 0022-3042, Vol. 150, suppl. 1 (2019), p. 247.
2015 AFG ÁGH, Tamás - INOTAI, András - SZILBERHORN, László - CULIG, Josip - VIŠŇANSKÝ, Martin - KALÓ, Zoltán - PETROVA, Guenka. A Novel Method for Calculating Medication Adherence to Poly-Pharmacotherapy by Linking General Practice Prescribing Data and Pharmacy Dispensing Records. In: ISPOR : Congress. Value In Health. 2015. ISSN 1098-3015, Vol. 18, č. 7(2015), s. A737.
2016 AFG JONIOVÁ, Jaroslava - STREJČKOVÁ, Alena - REBIČ, Matúš - HUNTOŠOVÁ, Veronika - STANIČOVÁ, Jana - JANCURA, Daniel - MIŠKOVSKÝ, Pavol - BÁNÓ, Gregor. Hypericin aggregation in artificial lipid membranes. In: Biophysical Society : Annual Meeting. Biophysical Journal. 2016. ISSN 0006-3495, vol. 110, no. 3, supplement 1 (2016), s. 72a.
Počet záznamov v databáze: 1519
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 152
Skip to content