Rok Kategória
Publikácia
2018 AFL HUMENÍK, Filip - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎARI, Aladár - FARBÁKOVÁ, Jana - KURICOVÁ, Mária - DANKO, Ján - KREŠÁKOVÁ, Lenka - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Alternatívne zdroje psích mezenchýmových kmeňových buniek: Fenotypizácia. In: Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 1.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content