Rok Kategória
Publikácia
2017 BAB KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - HALAS, Štefan. Prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc. - Život a dielo : I. diel. Rec. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-562-9, 163 s.
2017 BAB CIBEREJ, Juraj - LEBOCKÝ, Tibor. Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri. Rec. Jozef Hromas, Ján Flamík. 4. dopl. vyd. Bratislava : Zverex, 2017. ISBN 978-80-89588-00-8, 116 s.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content