Rok Kategória
Publikácia
2021 BEE MUDROŇ, Pavol. Body condition score and health disorders in dairy cows. In: 20th Middle European Buiatrics Congress : Proceedings. 1. vyd. Ljubljana : Slovenian Buiatric Association, 2021. s. 8-12.
2021 BEE KASIOTIS, Konstantinos M. - ZAFEIRAKI, Effrosyni - SABO, Rastislav - SABOVÁ, Lucia - MACHERA, Kyriaki. Occurrence of Polychlorinated biphenyls (PCBs) and trace and macro elements in apiculture products from Slovakia. In: Proceedings of the Eighth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2021) and SECOTOX Conference. 1. vyd. Thessaloniki : Grafima, 2021. ISBN 978-618-5494-53-7, s. 375-381.
2021 BEE DOLNÍK, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAZAR, Gabriel. Effect of selenium on bull´s sperm oxidative stress and viability under in vitro conditions. In: 20th Middle European Buiatrics Congress : Proceedings. 1. vyd. Ljubljana : Slovenian Buiatric Association, 2021. s. 97-105.
2020 BEE KOLENIČOVÁ, Simona - HOLEČKOVÁ, Beáta - GALDÍKOVÁ, Martina - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HALUŠKOVÁ, Jana - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Porovnanie alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy po expozícii : [Comparison of alkaline and neutral comet analysis after neonicotinoid] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 96-98.
2020 BEE KOVÁČOVÁ, Mariana - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana - KORÍTKOVÁ, Mária. Vplyv skladovania na kvalitu surového kravského mlieka : [Impact of storage on the quality of raw cow's milk] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 6-8.
2020 BEE PETRÍKOVÁ, Dominika - KORÉNEKOVÁ, Beáta - MARCINČÁK, Slavomír - BARTKOVSKÝ, Martin. Vplyv humínových kyselín na zrecie procesy vo svalovine nosníc : [Effect of humic acids on maturation processes in muscle of laying hens] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 9-11.
2020 BEE DUDÁŠOVÁ, Katarína - JACKOVÁ, Anna - ŠALAMÚNOVÁ, Slavomíra - MOLNÁR, Ladislav - CIBEREJ, Juraj - VILČEK, Štefan. Výskyt vírusu hepatitídy E v potravinovej komodite : [The occurrence of hepatitis E virus in food commodity] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 22-24.
2020 BEE JUŠČÁKOVÁ, Daniela - KOŽÁROVÁ, Ivona. Prepojenie kvalitatívneho screeningu a ELISA metódy pri stanovení kokcidiostatík v krmivách : [Connection of qualitative screening and ELISA method in the analysis of coccidiostats in feed] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 37-40.
2020 BEE MARČEKOVÁ, Paulína - MAĎAR, Marián - MUDROŇ, Pavol - STYKOVÁ, Eva. Digitálna dermatitída hovädzieho dobytka: Izolácia Treponema spp. z kožných lézií : [Dermatitis digitalis in cattle: Isolation of Treponema spp. from skin lesions] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 46-48.
2020 BEE MINDŽÁKOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - VENGLOVSKÝ, Ján. Vplyv sezónnych zmien na mikrobiálnu asociáciu ovzdušia v chove hovädzieho dobytka : [Effect of seasonal changes on microbial air association in cattle farm] In: 22. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí konaná v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2020. ISBN 978-80-7305-846-3, online, s. 112-114.
Počet záznamov v databáze: 139
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 14
Skip to content