Rok Kategória
Publikácia
2014 BFB FARBÁKOVÁ, Jana - FIALKOVIČOVÁ, Mária - WEISSOVÁ, Tatiana - MAĎARI, Aladár. Kanínna kognitívna dysfunkcia : [Canine cognitive dysfunction] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 101.
2014 BFB KOTTFEROVÁ, Lucia - MOLNÁR, Ladislav - MAJOR, Peter. Aspergilóza u vtákov : [Aspergilosis in birds] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 98.
2014 BFB FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - KARASOVÁ, Martina - LEDECKÝ, Valent. Využitie laserovej terapie pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice (spondylosis deformans) psov : [The use of laser therapy in degenerative diseases of the spine (spondylosis deformans) dogs] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 95.
2014 BFB OSOVÁ, Adriana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján - MUDROŇ, Pavol. Význam Dichelobacter nodosus a Fusobacterium necrophorum pri chorobách paznechtov. In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 99.
2014 BFB NAGYOVÁ, Veronika - TÓTHOVÁ, Csilla - ŠOLTÉSOVÁ, Helena - NAGY, Oskar. Vplyv diarhoického syndrómu na proteínový profil teliat : [Impact of diarrheal syndrome on protein profile of calves] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 97.
2014 BFB MAĎARI, Aladár - FARBÁKOVÁ, Jana - FIALKOVIČOVÁ, Mária - WEISSOVÁ, Tatiana. Kazuistika: Generalizovaná forma tetanu u psa : [Case report: General form of tetani in dog] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2014. s. 100.
2014 BFB TAMER, František. Interakcia Ľubovníka bodkovaného s niektorými liečivami. In: Liečivé rastliny a ich využitie v terapeutickej praxi. International conference on medicinal plants and their use in therapeutic practice, Ľubovnianske kúpele, May 14-16 2014 : Zborní súhrnov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská farmaceutická spoločnosť, 2014. s. 48.
2014 BFB TAMER, František. Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia fytofarmák a možnosti jej využitia v lekárenskej praxi. In: Liečivé rastliny a ich využitie v terapeutickej praxi. International conference on medicinal plants and their use in therapeutic practice, Ľubovnianske kúpele, May 14-16 2014 : Zborník súhrnov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská farmaceutická spoločnosť, 2014. s. 22.
2014 BFB EFTIMOVÁ, Jarmila - KALMÁROVÁ, Veronika. Alergizujúce rastliny a výskyt alergií u detí od 6 do 14 rokov. In: Liečivé rastliny a ich využitie v terapeutickej praxi. International conference on medicinal plants and their use in therapeutic practice, Ľubovnianske kúpele, May 14-16 2014 : Zborník súhrnov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská farmaceutická spoločnosť, 2014. s. 13-14.
2014 BFB ČUVALOVÁ, Zuzana - PIPOVÁ, Monika - BRTKOVÁ, Andrea - KANTÍKOVÁ, Mária. Detekcia génov zodpovedných za tvorbu stafylokokových enterotoxínov koaguláza negatívnych stafylokokov izolovaných z pitnej vody. In: Národné referenčné centrum pre surveillance infekčných chorôb : Konferencia. XI. vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR, 18.3.2014, Bratislava : Program a zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : SEVS, 2014. s. 31.
Počet záznamov v databáze: 10
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content