Rok Kategória
Publikácia
2018 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXIX: Zdravotná bezpečnosť a kvalita hydinového mäsa, vajec, produktov rybolovu a zveriny, 16. - 18. mája 2018, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Recenzovaný zborník prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Jozef Nagy, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-580-3, CD-ROM, 437 s.
2018 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXIX: Zdravotná bezpečnosť a kvalita hydinového mäsa, vajec, produktov rybolovu a zveriny, 16. - 18. mája 2018, Štrbské Pleso, Slovenská republika : Recenzovaný zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Jozef Nagy, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-579-7, 111 s.
2018 FAI Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII : zborník prednášok, medzinárodná vedecká konferencia, 6.-7. september 2018, Košice. Zost. Pavel Naď, Lukáš Bujňák ; rec. Zita Faixová, Pavol Mudroň, Peter Turek. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-581-0, 213 s.
2018 FAI Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. Ed. Marián Prokeš ; rec. Anna Ondrejková, Alica Kočišová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, CD-ROM, 280 s.
2018 FAI Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII, 7. september 2018 Košice : Podpora rozvoja chovu dojníc a prvovýroby mlieka v regióne východného Slovenska. Zost. Iveta Maskaľová, Vladimír Vajda ; rec. Dušan Magic, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-582-7, 51 s. [3AH]
2018 FAI Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. Zost. Pavel Naď ; rec. Ivona Kožárová, Peter Lazar, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, CD-ROM, 107 s.
2018 FAI Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ, 18. apríl 2018, Košice : zborník abstraktov 61. ročníka. Zost. Monika Drážovská ; rec. Mária Goldová, Alica Kočišová, Marián Prokeš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-577-3, 99 s.
2018 FAI 21. Košický morfologický deň "Trendy regeneračnej medicíny v morfológií", 30. máj 2018, Košice : Zborník vedeckých prác. Zost. Eva Petrovová, Dáša Čížková ; rec. Katarína Holovská, Lenka Luptáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-578-0, 123 s.
Počet záznamov v databáze: 8
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content