Rok Kategória
Publikácia
2018 GII ŠVAŘÍČKOVÁ, Michaela - FIALKOVIČOVÁ, Mária. Homeopatie ve veterinární endokrinologii. In: Specializační veterinární seminář. 1. vyd. Praha 1 : Homeopatická lékařská asociace, 2018. s. 1-35.
2018 GII FIALKOVIČOVÁ, Mária. Gastrointestinálny systém II.. In: Homeopatická terapia gastroenterologických ochorení u psov a mačiek. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. s. 22-46.
2018 GII FIALKOVIČOVÁ, Mária - ČECH, Pavol. Homeopatická terapia dermatologických ochorení malých zvierat. In: Dermatologické ochorenia psov, mačiek a koní a ich riešenie homeopatickou liečbou. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. s. 4-25.
2018 GII FIALKOVIČOVÁ, Mária. Poruchy urogenitálneho aparátu zvierat a ich homeopatická liečba. In: Homeopatická terapia kardiologických ochorení u zvierat a poruchy urogenitálneho aparátu u zvierat a ich homeopatická liečba. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. s. 22-47.
2018 GII TOMČO, Marek - BOLDIŽÁR, Martin - HAKÓ, René - DANKO, Ján - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva. Macroscopic, MRI and CT diagnostics of cartilage defect healing by modified PHB-chitosan scaffolds in the sheep model. In: 14. World Congress of the International Cartilage Repair Society, April 09-12, 2018, Macao, China. 1. vyd. Wetzikon : ICRS, 2018. online, s. 1-10.
2018 GII WEISSOVÁ, Tatiana. Kongres ISFM Sorrento 2018 alebo ako sa plní niekoľko prianí naraz. In: Infovet. 2018. ISSN 1335-1907, Roč. 25, č. 4 (2018), s. 181.
2018 GII KOČIŠOVÁ, Alica. Súčasná situácia výskytu a druhová skladba vnútorných parazitov v chovoch koní na Slovensku. In: Parazity tráviaceho aparátu koňa. 1. vyd. Bukovec : Slohipa, 2018. s. 2-6.
2018 GII KOČIŠOVÁ, Alica. Pásomnice koní. In: Parazity tráviaceho aparátu koňa. 1. vyd. Bukovec : Slohipa, 2018. s. 17-20.
2018 GII KOČIŠOVÁ, Alica. Aktuálne parazitózy žriebät. In: Parazity tráviaceho aparátu koňa. 1. vyd. Bukovec : Slohipa, 2018. s. 12-14.
2018 GII KOČIŠOVÁ, Alica - BIAČKOVÁ, Jarmila. Možnosti tlmenia parazitóz a vznik rezistencie na antiparazitiká. In: Parazity tráviaceho aparátu koňa. 1. vyd. Bukovec : Slohipa, 2018. s. 37-41.
Počet záznamov v databáze: 16
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content