Rok Kategória
Publikácia
2022 O3 MUDROŇ, Pavol. Vágusová indigescia prežúvavcov (Hoflund) : [Vagus indigestion in ruminants (Hoflund)] In: Vetžurnál. 2022. ISSN 0025-858X, Roč. 20, č. 4 (2022), s. 36-39.
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - KORIM, Filip - LIPTÁK, Tomáš. Použitie magnetickej rezonancie pri zobrazovaní hrudnej dutiny psov a mačiek : [The use of magnetic resonance for thoracic imaging in dogs and cats] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 5 (2022), s. 178-183.
2022 O3 ZUBRICKÝ, Pavol - TRBOLOVÁ, Alexandra. Uveitída psa vyvolaná Lymskou boreliózou - klinický prípad : [Canine uveitis caused by Lyme disease - clinical case] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 5 (2022), s. 184-189.
2022 O3 HUMENÍK, Filip - MRAVCOVÁ, Kristína. Svrab. In: Naše poľovníctvo. 2022. ISSN 1336-5568, Roč. 19, č. 1 (2022), s. 16.
2022 O3 TURŇA, Hana - GRELOVÁ, Simona - KOVAŘÍKOVÁ, Simona - SVOBODA, Miroslav. Idiopatická renální hematurie u psa - klinický případ : [Idiopatic renal hematuria in dog - clinical report] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 5 (2022), s. 190-193.
2022 O3 HUMENÍK, Filip - ČURLÍK, Ján. Tularémia. In: Naše poľovníctvo. 2022. ISSN 1336-5568, Roč. 19, č. 3 (2022), s. 16.
2022 O3 MALINOVSKÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Eva - VÁCZI, Peter. Malassezia - kožný komenzál a patogén. In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 5 (2022), s. 194-199.
2022 O3 MRAVCOVÁ, Kristína - BARBUŠINOVÁ, Eva - HUMENÍK, Filip. Myxomatóza králikov. In: Naše poľovníctvo. 2022. ISSN 1336-5568, Roč. 19, č. 1 (2022), s. 27.
2022 O3 HURNÁ, Beáta - SUČIK, Monika - SABOL, Boris - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Mikrosporídie včiel : [Microsporidia in Honey bees] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 5 (2022), s. 200-204.
2022 O3 DULÁKOVÁ, Alexandra - FEDOROVÁ, Monika. Pediatrický zápalový multisystémový syndróm - PIMS. In: Lekárnické listy. 2022. ISSN 1335-5821, Roč. 24, č. 2 (2022), s. 26-27.
Počet záznamov v databáze: 181
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 16 z 19
Skip to content