Rok Kategória
Publikácia
1999 AEH NADZAMOVÁ, Diana - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela - PEŤKO, Branislav - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - SESZTÁKOVÁ, Edina - ŠKARDOVÁ, Ildikó. Serological diagnosis of Lyme borreliosis in dogs using geographically different antigens. In: Helminthologia. 1999. ISSN 0440-6605, Roč. 36, č. suppl.(1999), s. 22.
(1999: 0.514 - IF)
1999 AEH LETKOVÁ, Valéria - GOLDOVÁ, Mária - CSIZSMÁROVÁ, Gabriela - MARIÁSSY, A.T.. The carbohydrate millieu of duodenal cells andEimeria duodenalis in pheasants during the endogenous developmental phase. In: Helminthologia. 1999. ISSN 0440-6605, Roč. 36, č. suppl.(1999), s. 35.
(1999: 0.514 - IF)
1999 AEH HALÁN, Miloš - PAŽEJ, Maroš - LETKOVÁ, Valéria - HALÁNOVÁ, Monika. Transmission of bacterial infection by snake mites (ophionyssus natricis). In: Helminthologia. 1999. ISSN 0440-6605, Roč. 36, č. suppl. (1999), s. 37.
(1999: 0.514 - IF)
1999 AEH ČURLÍK, Ján - CIBEREJ, Juraj - BILÁ, Anna. Gadfly infection (Fam. oestridae) of deer in SLovakia. In: Helminthologia. 1999. ISSN 0440-6605, Roč. 36, č. suppl. (1999), s. 38.
(1999: 0.514 - IF)
Počet záznamov v databáze: 14
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 2
Skip to content