Rok Kategória
Publikácia
2022 V2 KLEMPOVÁ, Tatiana - SLANÝ, Ondrej - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁK, Slavomír. Fermentované krmivá ako prostriedok zlepšenia nutričnej kvality kuracieho mäsa : [Fermented feed as a way to improve the nutritional quality of chicken meet] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 253-259.
2022 O2 KORÉNEKOVÁ, Beáta - KOŽÁROVÁ, Ivona - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Vplyv humínových látok a probiotickej kultúry na zrecie procesy v mäse kurčiat : [Effect of huminic substances and probiotic culture on ripening process in poultry meat] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 260-266.
2022 V2 KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - FEČKANINOVÁ, Adriána. Využitie látok naturálneho pôvodu s antibakteriálnymi vlastnosťami v prevencii ochorení rýb : [Use of substances of natural origin with antibacterial effects in prevention of fish diseases] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 274-283.
2022 O2 LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Vplyv prenylflavonoidu xantohumolu podávaného v krmive alebo vo vode na jatočnú hodnotu a zloženie mäsa japonských prepelíc : [Effect of xanthohumol prenylflavonoid added to feed or water on the carcass value and chemical composition of meat of japanese quails] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 299-305.
2022 O2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KARAFFOVÁ, Viera - SEMJON, Boris - NAĎ, Pavel - KOŠČOVÁ, Jana - BARTKOVSKÝ, Martin - MAKIŠ, Andrej - BUJŇÁK, Lukáš - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv humínových látok na produkciu vajec a imunitu nosníc : [Influence of humic substances on egg production and immunity of laying hens] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 329-337.
2022 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti hydinového mäsa : [Legislation of poultry meat safety] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 338-347.
2022 O2 ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - HAJDUKOVÁ, Ingrid - ZIGO, František - SOPKOVÁ, Drahomíra. Hodnoty hydroxymetylfurfuralu v mede : [Hydroxymethylfurfural levels in honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 355-358.
2022 V2 VÁRADY, Matúš - TAUCHEN, Jan - KLOUČEK, Pavel - POPELKA, Peter. Vplyv spôsobu prípravy kávy na antioxidačnú aktivitu vo filtrovaných výberových kávach : [Impact of preparation method on antioxidant activity in filtered specialty coffee beverages] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-752-4, USB kľúč, s. 425-430.
2022 V2 MAKIŠ, Andrej - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - BARTKOVSKÝ, Martin - SLANÝ, Ondrej - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír. Kvalita prsnej svaloviny brojlerových kurčiat po skrmovaní fementovaných krmív obohatených o významné mastné kyseliny : [Quality of the chicken breast meat after feeding of fermented feed enriched with important fatty acids] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2022. ISBN 978-80-8266-007-7, online, s. 205-209.
2022 O2 KREŠÁKOVÁ, Lenka - DANKO, Ján - VDOVIAKOVÁ, Katarína - MARETTOVÁ, Elena - VRZGULA, Marko - ŠIMAIOVÁ, Veronika - KADAŠI, Marián - MEDVECKÝ, Ľubomír. Vplyv kompozitného biocementu CX na regeneráciu kostných defektov oviec : [Impact of composite biocement CX on bone defects regeneration in sheep] In: 25. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Biocementy v regeneračnej medicíne. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-753-1, s. 84-87.
Počet záznamov v databáze: 123
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 13
Skip to content