Rok Kategória
Publikácia
1997 AGI MAKÓOVÁ, Zuzana - SKALICKÁ, Magdaléna. Zabezpečenie produkčného zdravia zvierat pri kontaminácii krmív mykotoxínmi : záverečná správa č. SVTP 05-514-30. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 67 l.
1997 AGI JACKOVÁ, Anna. Vplyv rizikových chemických prvkov na zdravie a produkčnú schopnosť hydiny : záverečná správa etapy č. 04/04. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 102 l.
1997 AGI NAĎ, Pavel. Riadená výživa hospodárskych zvierat vo vzťahu k obranyschopnosti organizmu a nutričnej optimalizácii : záverečná správa vecnej etapy ČÚ 03/VE 01. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 54 l.
1997 AGI MARAČEK, Imrich. Biotechnické postupy v ochrane a tvorbe zdravia a kvality produktov zvierat : záverečná správa syntetická č. SVTP-05-514-30. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 70 l.
1997 AGI BOMBA, Alojz. Inhibícia patogénov tráviaceho traktu mláďat prirodzenou laktoflórou : záverečná správa etapy E 03. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 86 s.
1997 AGI BOMBA, Alojz. Inhibícia patogénov tráviaceho traktu mláďat prirodzenou laktoflórou : záverečná správa č. E 03. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 86 s.
1997 AGI ŠUTIAKOVÁ, Irena. Využitie geneticko-biochemických metód pri riadení zdravia zvierat : záverečná správa č. SVTP-05514-30-05. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 93 l.
1997 AGI VENGLOVSKÝ, Ján. Hygienizácia exkrementov, odpadov a odpadových vôd z poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a asanácia prostredia veľkochovov : záverečná správa č. E 04. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 49 l.
1997 AGI KMEŤ, Vladimír. Mikrobiálne interakcie v anaeróbnych fermentáciách z hľadiska hygieny prostredia : záverečná správa č. SVTP 05-514-30-04. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 13 s.
1997 AGI SKALKA, Jozef. Využitie rastlín a ich výťažkov vo veterinárnej medicíne : záverečná správa č. SVTP 05-514-30-04-05. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 74 l.
Počet záznamov v databáze: 235
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 2 z 24
Skip to content