Rok Kategória
Publikácia
1980 AGI GABRIŠ, Juraj. Výskum dedičnosti svalovej dystrofie oviec : čiastková záverečná správa P 11-529-4/6. Rec. Košice : VŠV, 1980. 41 l.
1980 AGI ARENDARČÍK, Jozef. Endokrinné a funkčne morfologické ukazovatele systému hypotalamus -hypofýza -ovária u prežúvavcov : čiastková záverečná správa VI-6-2/1. Rec. Košice : VŠV, 1980. 72 l.
1980 AGI ARENDARČÍK, Jozef. Vplyv ionizujúceho žiarenia na gonadotropnú funkciu hypotalamo-hypofyzárneho systému u oviec : čiastková záverečná správa V-6-4/6. Rec. Košice : VŠV, 1980. 62 l.
1980 AGI TROJAN, Štefan. Vplyv siričitých imisií na vybrané druhy krmovín : čiastková záverečná správa P-11-529-262-2/4. Rec. Košice : VŠV, 1980. 55 l.
1960 AGI BOGDAN, Jozef - PAUER, Tibor - BELÁK, Milan - KOČIŠ, Jozef. Patologická morfológia epididymitíd baranov vo vzťahu k etiopatogenéze : záverečná správa fakultného výskumného úkolu. Rec. Košice : VF VŠP, 1960. 50 l.
Počet záznamov v databáze: 235
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 24 z 24
Skip to content