Rok Kategória
Publikácia
1980 AGI GABRIŠ, Juraj. Výskum dedičnosti svalovej dystrofie oviec : čiastková záverečná správa P 11-529-4/6. Rec. Košice : VŠV, 1980. 41 l.
1980 AGI ARENDARČÍK, Jozef. Endokrinné a funkčne morfologické ukazovatele systému hypotalamus -hypofýza -ovária u prežúvavcov : čiastková záverečná správa VI-6-2/1. Rec. Košice : VŠV, 1980. 72 l.
1980 AGI ARENDARČÍK, Jozef. Vplyv ionizujúceho žiarenia na gonadotropnú funkciu hypotalamo-hypofyzárneho systému u oviec : čiastková záverečná správa V-6-4/6. Rec. Košice : VŠV, 1980. 62 l.
1980 AGI TROJAN, Štefan. Vplyv siričitých imisií na vybrané druhy krmovín : čiastková záverečná správa P-11-529-262-2/4. Rec. Košice : VŠV, 1980. 55 l.
1980 BDF BLAŽOVSKÝ, Jozef - VRZGULA, Leopold - KOVÁČ, Gabriel. Klinický a biologický význam thiamínu u mladých prežúvavcov. In: Veterinářství. 1980. ISSN 0506-8231, Roč. 30, č. 7 (1980), s. 306-307.
1980 BDF CHOMA, Ján - MARAČEK, Imrich - ELEČKO, Ján - HAJURKA, Jaroslav - HENDRICHOVSKÝ, Valentín - ŠEVČÍK, Anton - KAČMÁRIK, Juraj. Vplyv instilácie Pridu na hladinu LH a Progesterónu, adenohypofýzu a endometrium jalovíc po ovarektómii. In: Československá fyziologie. 1980. ISSN 1210-6313, Roč. 29, č. (1980), s. 355.
1980 BDF LEHOCKÝ, Ján - SLANINA, Ľudovít - VAJDA, Vladimír - SOKOL, Jozef - VAŠKO, Ladislav. Overenie účinnosti plazmatického roztoku (albumínu) v experimentálových podmienkach. In: Veterinářství. 1980. ISSN 0506-8231, Roč. 30, č. 5(1980), s. 208-210.
1980 BDF SLANINA, Ľudovít - LEHOCKÝ, Ján - SOKOL, Jozef - VAJDA, Vladimír - VAŠKO, Ladislav. Plazmatický roztok (5% albumín) v prevencii a terapii diarhoického syndrómu u teliat. In: Veterinářství. 1980. ISSN 0506-8231, Roč. 30, č. 6(1980), s. 253-256.
1980 BDF MIKULA, Ivan - HOLODA, Emil - ZÁRIK, V. - PILIPČINEC, Emil - KMEŤ, Vladimír - SOVA, Milan - MAĽOVANÝ, Zdenko. Porovnanie účinnosti perorálnej a parenterálnej vakcinácie prasníc a ciciakov proti kolihnačke. In: Veterinářství. 1980. ISSN 0506-8231, Roč. 30, č. (1980), s. 502-504.
Počet záznamov v databáze: 24699
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 2470 z 2470
Skip to content