Rok Kategória
Publikácia
1991 AFD SIKLENKA, Pavol - JACKOVÁ, Anna - BARANOVÁ, Mária - MAĽA, Pavel. Zlúčeniny NOx versus obsah bielkovín v mäse hydiny. In: HYGIENA ALIMENTORUM XII, 12.9. - 13.9.1991, Košice : Zborník prednášok a posterov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : VŠV, 1991. s. 47-48.
1991 AFD BARANOVÁ, Mária - IVANOVÁ, M. - MAĽA, Pavel - JACKOVÁ, Anna - SIKLENKA, Pavol. Reziduálny dusičnan a dusitan v hydinových výrobkoch VHZ Košice. In: HYGIENA ALIMENTORUM XII, 12.9. - 13.9.1991, Košice : Zborník prednášok a posterov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : VŠV, 1991. s. 41-42.
1991 AFD JACKOVÁ, Anna - PLEVA, Ján - BARANOVÁ, Mária. Reziduálny obsah nitrátov a nitritov v mäse jatočných zvierat. In: Ekotoxikológia potravinového reťazca, 26. - 28.11.1991, Košice : Zborník z 1. celoštátnej konferencie. Košice 1991. s.
1991 AFD BENÍŠEK, Zdenek - ŠVRČEK, Štefan - SELIMOV, M.A. - LÁNI, Daniel - VRTIAK, Otto Jaroslav - ONDREJKOVÁ, Anna - HÚSKA, Miroslav - ZÁVADOVÁ, Jolana - SÜLI, Judit - ONDREJKA, Róbert. Isolation of Lyssavirus Duvenhage strain from insectivorous bat in Slovakia and its identification by monoclonal antibodies. In: Seminar on Biotechnology in Veterinary Medicine, Brno (ČSFR), 9.12.1991. : Proceedings. 1991. s. 16-18.
1991 AFD ŠVRČEK, Štefan - VRTIAK, Otto Jaroslav - BENÍŠEK, Zdenek - ZÁVADOVÁ, Jolana - SÜLI, Judit - ONDREJKOVÁ, Anna - HÚSKA, Miroslav - PAULÍK, Štefan - FEJFAR, Vojtech - LÁNI, Daniel. Topical problems of epizootology and immunoprophylaxis of rabies and other diseases caused by Lyssavirus. In: VIII. Symp. on Top. Vet. Med.. Proceedings, Liblice, sept. 1991.. 1991. S 85-93.
1990 AFD PORÁČOVÁ, Janka - KAČMÁR, Peter - NEUSCHL, Jozef - LEGÁTH, Jaroslav. Biochemické aspekty toxického účinku herbicídu bentazónu TP v podmienkach subchronickej intoxikácie : [Biochemical aspects of the toxic effect of the herbicide bentazone TP under the conditions of subchronic intoxication] In: Zborník referátov z vedeckečj konferencie „Priemyselná toxikológia“, Modra 3.-6.6. 1990. 1990. s. 90.
1990 AFD KAČMÁR, Peter - NEUSCHL, Jozef - LEGÁTH, Jaroslav - PORÁČOVÁ, Janka. Bentazón – toxikologický bezpečný herbicíd pre zvieratá : [Bentazone – toxicological rebiable herbicide to animals] In: 8. kongres chémie v poľnohospodárstve „Agrichem 90“, Nitra, jún 1990. 1990.
1990 AFD ORIŇAK, Andrej - KAČMÁR, Peter - KOVÁČ, Ján - PORÁČOVÁ, Janka - LEGÁTH, Jaroslav. Reziduá bentazónuTP-herbicídu česko-slovenskej proveniencie v živočíšnych tkanivách. In: Zborník referátov z vedeckej konferencie „Priemyselná toxikológia 90“, Modra 3.-6.6.1990. 1990. s. 49.
1990 AFD KOČIŠOVÁ, Alica - PARA, Ľudovít. Veterinárno hygienické aspekty dezinfekcie násadových vajec. In: X. celostátní seminář DDD Vyškov, VŠZ Brno, 1990. 1990. s. 64-68.
1990 AFD LAZAR, Gabriel - POŠIVÁK, Ján - DÁVID, Vladimír - NOVOTNÝ, František. Korelácia hodnôt progesterónu a vaginálno-cytologický obraz u superovulovaných oviec : [Progesterone levels and vaginal-cytological picture corelation in superovulated ewes] In: Zdravie zvierat, biotechnické a biotechnologické metódy intenzifikácie produkcie, 18.-20.septembra 1990, Košice : Celoštátna vedecká konferencia so zahraničnou účasťou. 1. vyd. Košice : VŠV, 1990. ISBN 80-232-0090-9, s.
Počet záznamov v databáze: 5623
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 553 z 563
Skip to content