Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
IGA 1/2017 2017 2018 Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec IGA Regecová Ivana
03/2017 2017 2018 Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link. IGA Ungvarská Maľučká Lucia
05/2017 2017 2018 Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi IGA Očenáš Peter
09/2017 2017 2018 Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi. IGA Galdíková Martina
003UVLF-4/2017 2017 2019 Ochrana zvierat pred týraním – pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov KEGA Takáčová Daniela
013UVLF-4/2017 2017 2019 Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou KEGA Krešáková Lenka
002UVLF-4/2017 2017 2019 BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax KEGA Vilček Štefan
008UVLF-4/2017 2017 2019 Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia KEGA Šuleková Monika
1/0576/17 2017 2019 Śtúdium využitia nových alternatívnych metód screeningu rezíduí antibiotík v systéme kontroly kokcidiostatík a ich rezíduí v potravinách a krmivách VEGA Kožárová Ivona
1/0571/17 2017 2019 Morfologická identifikácia prepojenia CNS s extrakraniálnymi zložkami lymfatického systému za fyziologických a patologických podmienok VEGA Maloveská Marcela
Počet záznamov v databáze: 25
Strana 1 z 3
Skip to content