Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
003UVLF-4/2017 2017 2019 Ochrana zvierat pred týraním – pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov KEGA Takáčová Daniela
013UVLF-4/2017 2017 2019 Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou KEGA Krešáková Lenka
002UVLF-4/2017 2017 2019 BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax KEGA Vilček Štefan
008UVLF-4/2017 2017 2019 Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia KEGA Šuleková Monika
1/0753/17 2017 2020 Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie VEGA Takáč Peter
1/0658/17 2017 2020 Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat VEGA Faixová Zita
1/0576/17 2017 2019 Śtúdium využitia nových alternatívnych metód screeningu rezíduí antibiotík v systéme kontroly kokcidiostatík a ich rezíduí v potravinách a krmivách VEGA Kožárová Ivona
1/0571/17 2017 2019 Morfologická identifikácia prepojenia CNS s extrakraniálnymi zložkami lymfatického systému za fyziologických a patologických podmienok VEGA Maloveská Marcela
1/0408/17 2017 2019 Vplyv humínových kyselín na zdravie, produkčné ukazovatele a kvalitu mäsa brojlerových kurčiat VEGA Marcinčáková Dana
1/0107/17 2017 2019 Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej dermatitídy – závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka VEGA Mudroň Pavol
Počet záznamov v databáze: 25
Strana 1 z 3
Skip to content