Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-18-0039 2019 2023 Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín APVV Marcinčák Slavomír
313011V336 2019 2023 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood ŠF EÚ Marcinčák Slavomír
1/0242/19 2019 2021 Genetické a epigenetické zmeny v bunkách prežúvavcov exponovaných pesticídom VEGA Holečková Beáta
1/2019 2019 2020 Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach IGA Schwarzbacherová Viera
007UVLF-4/2019 2019 2021 Implementácia inovatívnych metodických postupov vo výučbe biologických predmetov KEGA Luptáková Lenka
009UVLF-4/2019 2019 2021 Implikácia progresívnych edukačných metód do výučby fyziológie KEGA Sopková Drahomíra
013UVLF-4/2019 2019 2020 Inovácia výučby matematiky a štatistiky pomocou moderných foriem pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie KEGA Takáč Ladislav
004UVLF-4/2019 2019 2021 Integrácia najnovších zobrazovacích technológií pri štúdiu tvrdých tkanív vo veterinárskej medicíne KEGA Vdoviaková Katarína
1/0148/19 2019 2022 Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá VEGA Váhovská Lucia
002UVLF-4/2019 2019 2021 Modernizácia edukácie profesijnej etiky a zlepšovanie jemných zručností študentov vo veterinárnej profesii KEGA Kottferová Jana
Počet záznamov v databáze: 30
Strana 1 z 3
Skip to content