Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
009UVLF-4/2019 2019 2021 Implikácia progresívnych edukačných metód do výučby fyziológie KEGA Sopková Drahomíra
007UVLF-4/2019 2019 2021 Implementácia inovatívnych metodických postupov vo výučbe biologických predmetov KEGA Luptáková Lenka
013UVLF-4/2019 2019 2020 Inovácia výučby matematiky a štatistiky pomocou moderných foriem pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie KEGA Takáč Ladislav
47/2019/UVLF 2019 2021 Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi Iné Danko Ján
004UVLF-4/2019 2019 2021 Integrácia najnovších zobrazovacích technológií pri štúdiu tvrdých tkanív vo veterinárskej medicíne KEGA Vdoviaková Katarína
005PU-4/2019 2019 2021 Vedecká výučba v ekologickom vzdelávaní: kolaboratívny prístup "Terén - Laboratórium - Aplikácia" KEGA Koščová Lenka
001UVLF-4/2019 2019 2021 Sofistikované laboratórium klinických zručností pre študentov veterinárnej medicíny KEGA Kuricová Mária
014UVLF-4/2019 2019 2021 Tropická veterinárna medicína KEGA Prokeš Marián
002UVLF-4/2019 2019 2021 Modernizácia edukácie profesijnej etiky a zlepšovanie jemných zručností študentov vo veterinárnej profesii KEGA Kottferová Jana
1/0148/19 2019 2022 Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá VEGA Váhovská Lucia
Počet záznamov v databáze: 30
Strana 1 z 3
Skip to content