Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0098/22 2022 2025 Využitie funkčného 3D modelu čreva kurčiat na štúdium účinku nových laktobacilových izolátov počas infekcie pôvodcami významných zoonotických alimentárnych nákaz VEGA Karaffová Viera
1/0177/22 2022 2025 Bielkovinový profil a separácia frakcií sérových bielkovín v laboratórnej diagnostike a pri hodnotení porúch zdravotného stavu zvierat VEGA Nagy Oskar
1/0194/22 2022 2024 Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku VEGA Trbolová Alexandra
1/0073/22 2022 2024 Hodnotenie vplyvu inovatívnych metód spracovania kávy na jej zdravotnú bezpečnosť a kvalitu VEGA Popelka Peter
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému KEGA Vdoviaková Katarína
016UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Kožár Martin
005UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia KEGA Ondrejková Anna
015UVLF-4/2022 2022 2024 Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia KEGA Valko-Rokytovská Marcela
1/0285/22 2022 2025 Kanínne neonatálne tkanivá ako alternatívny zdroj mezenchýmových kmeňových buniek v regeneračnej medicíne VEGA Maloveská Marcela
SK-PL-21-0074 2022 2023 Kliešť Dermacentor reticulatus a Stredná Európa - časopriestorové zmeny na začiatku milénia a epidemiologické riziká. APVV Peťko Branislav
Počet záznamov v databáze: 29
Strana 1 z 3
Skip to content