Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
SK-PL-21-0074 2022 2023 Kliešť Dermacentor reticulatus a Stredná Európa - časopriestorové zmeny na začiatku milénia a epidemiologické riziká. APVV Peťko Branislav
2022-05-15-001 2022 2023 Vplyv patogénov mliečnej žľazy na produkciu a stupeň oxidačného stresu u dojníc Iné Zigo František
SLeK/01/2022-23 2022 2023 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Holécyová Monika
1/0194/22 2022 2024 Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku VEGA Trbolová Alexandra
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému KEGA Vdoviaková Katarína
1/0231/22 2022 2024 Nové možnosti diagnostiky a terapie chronických ochorení gastrointestinálneho aparátu u malých zvierat VEGA Fialkovičová Mária
008UVLF-4/2022 2022 2024 Koronavírusové choroby zvierat KEGA Vojtek Boris
005UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia KEGA Ondrejková Anna
016UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Kožár Martin
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
Počet záznamov v databáze: 29
Strana 1 z 3
Skip to content