Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému KEGA Vdoviaková Katarína
1/0231/22 2022 2024 Nové možnosti diagnostiky a terapie chronických ochorení gastrointestinálneho aparátu u malých zvierat VEGA Fialkovičová Mária
008UVLF-4/2022 2022 2024 Koronavírusové choroby zvierat KEGA Vojtek Boris
016UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Kožár Martin
1/0194/22 2022 2024 Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku VEGA Trbolová Alexandra
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
1/0287/22 2022 2025 Štruktúra a dynamika ohnísk kliešťami prenášaných nákaz v mestksých aglomeráciách Slovenska VEGA Hajdová Blažena
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
2/0112/22 2022 2025 Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
Počet záznamov v databáze: 29
Strana 1 z 3
Skip to content