Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
NIH USA GM 084348/2009 2002 2003 Elektrón-proton párovanie v oxidázach obsahujúcich železo v heme Iné Staničová Jana
37/2014/UVLF 2013 2016 Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k „netradičným“ rizikovým faktorom obezity Iné Danko Ján
LIFE13 NAT/SK/001272 2014 2019 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 Iné
EHP:SK06-II-01-003 2015 2016 Mobilitný projekt medzi vysokými školami Iné Faixová Zita
EHP:SK06-IV-02-012 2015 2016 Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodo Iné Faixová Zita
21/GSD/2016 2016 2017 Chalkóny inhibujúce signálnu dráhu NF-κB ako potenciálne protinádorové liečivá Iné Takáč Peter
EAFP Grant 2018 2019 Virtuálny atlas prírodných liečiv Iné Kurhajec Slavomír
2018-904 2018 2019 Inovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácieInovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie Iné Takáč Peter
47/2019/UVLF 2019 2021 Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi Iné Danko Ján
817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885 2020 2022 Mapovanie a hodnotenie vývoja pre sektorové profesie podľa smernice č. 2005/36/ES – Časť 2: Profesia farmaceuta Iné Holécyová Monika
Počet záznamov v databáze: 14
Strana 1 z 2
Skip to content