Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/3258/96 1996 1998 Antiretrovirálna aktivita aromatických polycyklických diónov: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/6027/99   1999 2001 Antiretrovírusová a antineoplastická aktivita hypericínu a hypokrelínu: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni a jeho korelácia s intramolekulovým prenosom protónu VEGA Staničová Jana
1/6027/99     1999 2001 Vývoj a charakterizácia novej triedy antiretrovírusových a protinádorových látok na báze antrachinónov: mechanizmus účinku hypericínu a jeho derivátov na molekulovej a bunkovej úrovni. VEGA Staničová Jana
1/8023/01 2001 2003 Analýza súčasnej právnej úpravy problematiky transgénnych zvierat a príprava právnej normy o chove a držbe transgénnych zvierat VEGA Korim Peter
1/8115/01 2001 2003 Účinok subchronickej expozície k pesticídom na humorálnu a bunkou sprostredkovanú imunitu u úžitkových zvierat VEGA Pistl Juraj
1/8117/01 2001 2003 Celková a lokálna imunita hydiny po infekcii Salmonella sp. (2001 – 2003) VEGA Ševčíková Zuzana
1/9040/02 2002 2004 Antivírusová a protinádorová aktivita nových fotocitlivých molekúl hypericínu a hypokrelínu A: interakcia s biologickými makromolekulami a mechanizmus pôsobenia na molekulovej a bunkovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/0640/03 2003 2005 Interakcia antivírusového liečiva amantadínu s vírusovými integrálnymi membránovými proteínmi: štúdium mechanizmu antivírusovej aktivity amantadínu na molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/0616/03 2003 2005 Inzulínu podobné rastové faktory (IGFs) a ich väzobné proteíny v amniónovej tekutine zvierat VEGA Kostecká Zuzana
1/0564/03 2003 2005 Interakcie vybraných stopových prvkov vo vzťahu ku produkčnému zdraviu zvierat VEGA Koréneková Beáta
Počet záznamov v databáze: 176
Strana 1 z 18
Skip to content