Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0231/22 2022 2024 Nové možnosti diagnostiky a terapie chronických ochorení gastrointestinálneho aparátu u malých zvierat VEGA Fialkovičová Mária
1/0194/22 2022 2024 Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku VEGA Trbolová Alexandra
1/0287/22 2022 2025 Štruktúra a dynamika ohnísk kliešťami prenášaných nákaz v mestksých aglomeráciách Slovenska VEGA Hajdová Blažena
2/0112/22 2022 2025 Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
2/0112/22 2022 2025 Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
1/0372/22 2022 2025 Využitie prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov pri eliminácii kožných biofilmových infekcií VEGA Styková Eva
1/0285/22 2022 2025 Kanínne neonatálne tkanivá ako alternatívny zdroj mezenchýmových kmeňových buniek v regeneračnej medicíne VEGA Maloveská Marcela
1/0073/22 2022 2024 Hodnotenie vplyvu inovatívnych metód spracovania kávy na jej zdravotnú bezpečnosť a kvalitu VEGA Popelka Peter
1/0454/22 2022 2025 Štúdium možností využitia humínových látok v kombinácii s autochtónnymi probiotickými včelími laktobacilmi pre zlepšenie zdravia včiel medonosných a kvality včelích produktov VEGA Mudroňová Dagmar
1/0098/22 2022 2025 Využitie funkčného 3D modelu čreva kurčiat na štúdium účinku nových laktobacilových izolátov počas infekcie pôvodcami významných zoonotických alimentárnych nákaz VEGA Karaffová Viera
Počet záznamov v databáze: 13
Strana 1 z 2
Skip to content