Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
12/2020 2020 2021 Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach IGA Faixová Dominika
03/2020 2020 2021 Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom IGA Loziaková Peňazziová Katarína
PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Čížková Daša
PP-COVID-20-0044 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Bhide Mangesh Ramesh
EAFP Grant 2020 2021 Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Iné Šutorová Martina
008UVLF-4/2020 2020 2022 Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín KEGA Korim Peter
015UVLF-4/2020 2020 2022 Zvýšenie úrovne pedagogického procesu  modernizáciou cvičebne a laboratória pre praktickú výučbu a vyhotovenie učebných textov pre disciplíny „Chov a choroby zveri I“ a „Breeding and Diseases of Game“ KEGA Lazár Peter
001UVLF-4/2020 2020 2022 Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
013UVLF-4/2020 2020 2022 Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia KEGA Nagyová Alena
006UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby a skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v technológiách chovu hospodárskych zvierat predmetu Zootechnika KEGA Zigo František
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content