Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0176/16 2016 2018 Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov VEGA Dianovský, prof. MVDr., PhD. Ján
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0115/16 2016 2018 Riadená regenerácia parodontu a propofolová kontinuálna intravenózna anestéza u pacientov ASA III a IV VEGA Capík Igor
1/0103/16 2016 2018 Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá VEGA Pirník Zdenko
1/0018/16 2016 2019 Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia VEGA Takáč Peter
1/0705/16 2016 2018 Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec VEGA Jevinová Pavlina
1/0858/16 2016 2018 Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera) VEGA Legáth Jaroslav
1/0575/16 2016 2018 Slizničná imunitná odpoveď čreva u kurčiat modulovaná podávaním organického zinku a aplikovaním Eimeria spp VEGA Levkut Martin
1/0562/16 2016 2018 Ovplyvňovanie  imunitného systému sliznice čreva  kurčiat infikovaných Campylobacter spp. VEGA Levkut Mikuláš
Počet záznamov v databáze: 18
Strana 1 z 2
Skip to content