Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
26220220032 2010 2012 Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív ŠF EÚ Danko Ján
26220120066 2010 2013 Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií ŠF EÚ Danko Ján
310040N249 2019 2020 Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 ŠF EÚ Schréter Róbert
310041N248 2019 2020 Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 ŠF EÚ Schréter Róbert
313011V336 2019 2023 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood ŠF EÚ Marcinčák Slavomír
313011V455 2019 2023 Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) ŠF EÚ Pistl Juraj
09I03-03-V02-00012 2023 2026 Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) - UVLF ŠF EÚ Čížková Daša
Počet záznamov v databáze: 7
Strana 1 z 1
Skip to content