Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-0165-15 2016 2019 Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík APVV Levkut Mikuláš
21/GSD/2016 2016 2017 Chalkóny inhibujúce signálnu dráhu NF-κB ako potenciálne protinádorové liečivá Iné Takáč Peter
1/0176/16 2016 2018 Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov VEGA Dianovský Ján
013UVLF-4/2016 2016 2018 Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia KEGA Eftimová Jarmila
008UVLF-4/2016 2016 2018 Implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe anatómie v študijnom programe farmácia KEGA Vdoviaková Katarína
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
003UVLF-4/2016 2016 2018 Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF KEGA Hromada Rudolf
1/0115/16 2016 2018 Riadená regenerácia parodontu a propofolová kontinuálna intravenózna anestéza u pacientov ASA III a IV VEGA Capík Igor
1/0103/16 2016 2018 Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá VEGA Pirník Zdenko
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 2 z 4
Skip to content