Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0648/11 2011 2013 Aplikácia bioproduktov, obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny, ako kŕmne aditíva a ich vplyv na kvalitu hydinového mäsa a mäsových výrobkov VEGA Marcinčák Slavomír
1/0125/10 2011 2012 Hodnotenie patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava VEGA Koščová Lenka
26220120066 2010 2013 Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií ŠF EÚ Danko Ján
012-003UVLF-4/2010 2010 2011 Nové technológie a metódy vo vzdelávaní, obsahové a technické zabezpečenie študijného predmetu Etológia pre kynológov. KEGA Kottferová Jana
26220220032 2010 2012 Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív ŠF EÚ Danko Ján
APVV-SK-CZ-0175-09 2010 2011 Sumček hnedý (Ameiurus nebulosus) a sumček čierny (Ameiurus melas) vo vodách SR a ČR: taxonomická revízia a súčasné rozšírenie. APVV Koščová Lenka
APVV-0009-10 2010 2013 Beta-laktamázové gény u enterobaktérií v životnom prostredí zvierat a v bioaerosoloch APVV Venglovský Ján
1/0164/09   2009 2011 Fotochemická, fotofyzikálna a biofyzikálna charakterizácia transportných systémov na báze nízkohustotných lipoproteínov s inkorporovanými fotosenzibilizátormi hypericínom a Foscan VEGA Staničová Jana
1/0609/09 2009 2011 Vplyv interakcie mykotoxínov a adsorbentov na imunitný systém hydiny VEGA Levkut Mikuláš
2/0021/09 2009 2011 Vplyv cudzorodých látok na biodiverzitu a antioxidačný status prirodzených mikrobiálnych ekosystémov VEGA Sobeková Anna
Počet záznamov v databáze: 330
Strana 31 z 33
Skip to content