Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0557/20 2020 2022 Doba života singletového kyslíka v bunkách: cesta k zvýšenej efektívnosti fotodynamickej terapie nádorových ochorení VEGA Strejčková Alena
EAFP Grant 2020 2021 Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Iné Šutorová Martina
1/0364/20 2020 2022 Ekologická nika nepôvodných druhov rýb z hľadiska dynamického procesu invázie a naturalizácie VEGA
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 4 z 4
Skip to content